Za precizně vedenou správu Vašich nemovitostí účtujeme vždy transparentní smluvně sjednanou cenu, u níž víte, co platíte a proč. Preferujeme měsíční paušální poplatek zahrnující veškeré služby dle požadavku klienta, nabízíme však i individuální přístup a diferenciaci plateb. V případě speciálních požadavků je předem smluvně stanoven cenový rámec, který dodržíme.

        Vzájemná důvěra a vstřícnost je pro nás nejvyšší prioritou a proto k jednání o ceně spolupráce s klientem přistupujeme vždy s rozvahou a odpovědně s ohledem na hodnoty vyšší než pouhý zisk. Dáváme si záležet, aby přiměřený profit naší firmy byl pevně svázán se spokojeností klienta a vzrůstající kvalitou stavu jeho nemovitosti.

        Cena za správu je zpravidla rozdělena dle druhu a stavu spravované nemovitosti, velikosti a umístění a vzájemně dohodnuta v souvislosti s délkou trvání smlouvy o spolupráci většinou v tomto rozmezí:

 

80,- až 490,- Kč

měsíčně za bytovou jednotku


0,- až 99,- Kč

za m² nebytové jednotky

 

        Uvedené cenové rozpětí je orientační. Vždy záleží na konkrétní situaci, zvláště na požadavcích klienta, velikosti, stavu a stáří jednotek, složitosti aktuálního stavu předešlé správy a hlavně na vzájemné dohodě. Pokaždé nám záleží na tom, abychom s klienty ve shodě dospěli k závěru, že:

 

CENA JE OBOUSTRANNĚ VÝHODNÁ, PŘIMĚŘENÁ A ČESTNÁ

           

        V nabídkové ceně nejsou zahrnuty případné mimořádné výdaje spojené s převzetím eventuálně problematické dosavadní správy (inventarizace dosavadních dokladů, fyzická prohlídka budovy, prověření stavu technologií, účetnictví, pasportizace budovy a bytů atd.).