- vedení technické evidence bytů a nebytových prostor

- vedení evidence vlastníků, nájemníků v bytových a nebytových prostorách

- zajištění dodávky elektrické energie, vody či plynu do společných prostor domu

- zajištění vytápění domu (dodávky tepla a TUV, popř. plynu do plynové kotelny)

- zajištění úklidu společných prostor domu a přiléhajících ploch, v případě potřeby zajištění zahradnické údržby zeleně

- případné zajištění pojištění domu