- zajištění veškerých revizí, servisních prohlídek a kontrol technických zařízení ve spravovaných objektech v souladu s platnými předpisy

- zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví, bezpečnosti a hygienické ochrany v souladu s platnými předpisy

- zajištění oprav a běžné údržby ve společných prostorách domu včetně kontroly a přebírání těchto prací

- návrhy možných úprav, rekonstrukcí a renovací včetně kompletního servisu spojeného s následnými pracemi

- inženýrská činnost

- zajištění havarijního servisu