Dovedeme být spolehlivými partnery při privatizaci bytového fondu, zakládání Společenství vlastníků jednotek (SVJ), při veškerých úkonech spojených s zákonnými povinnostmi SVJ (svolání a organizace shromáždění vlastníků jednotek, stanovy SVJ, volby atd.).


        Klientům, kteří projeví zájem o aktivní rozvoj své nemovitosti, poskytujeme komplexní soubor služeb spočívající v průběžném aktivním navrhování možných zlepšení, renovací, rekonstrukcí a změn, jejich naceňování, organizaci výběrových řízení na dodavatele díla atd. S tím souvisí případná organizace společných porad a rozhovorů, smluvních jednání. Snažíme se klientům tato jednání maximálně usnadnit a zjednodušit.


        V případě zplnomocnění klientem dokážeme převzít řadu nepříjemných povinností vlastníků nemovitostí vůči státním úřadům a třetím stranám.


        Ze zkušeností víme, že se dá správa nemovitosti hrubě zanedbat a přivodit tak vlastníkům nemovitostí nemalé problémy včetně takových, u nichž již jde o vážný konflikt se zákony. Bohužel, některé správcovské firmy takto bezohledně stále fungují. Patříte-li mezi oběti podvodných podnikavců, vězte, že dovedeme každou nemovitost vyvést z marazmu a nastolit standardní režim s transparentní správou. Nebojte se změny!


        Ve složitějších právních záležitostech, či na vyžádání klienta, spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří Biem & Schýbal.